اخبار

مراسم کلنگ زنی طرح آریا تایر هامون

مراسم کلنگ زنی طرح آریا تایر هامون
وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ ساخت شرکت صنایع گسترش آریا تایر شهرستان هامون با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن لاستیک سبک و سنگین به زمین زد.

محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز کلنگ احداث شرکت صنایع گسترش آریا تایر شهرستان هامون با ظرفیت تولید 50 هزار تن لاستیک سبک و سنگین را به زمین زد. وی در این مراسم با اشاره به توجیه اقتصادی کارخانه لاستیک در منطقه سیستان گفت: وجود این کارخانه با توجه به جاده بین المللی از جنوب تا مرز افغانستان و آسیای میانه دارای توجیه اقتصادی فراوان است. 

با احداث شرکت صنایع گسترش آریا تایر شهرستان هامون زمینه اشتغال هزار و 344 نفر فراهم می شود.

 شرکت صنایع گسترش آریا تایر شهرستان هامون در 50 هکتار مساحت زمین و زیربنا 95 هزار 14 مترمربع ساخته می شود.


کارخانه لاستیک سازی

۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ۱۴:۲۲