اخبار

زنگ اقتدار ملی، عزت اسلامی ایران آباد در شهرستان هامون نواخته شد.

زنگ اقتدار ملی، عزت اسلامی ایران آباد در شهرستان هامون نواخته شد.
جشن اقتدار ملی، عزت اسلامی، ایران آباد به مناسبت اجرایی شدن سند برجام در شهرستان هامون برگزار شد.

  
فرماندار در این مراسم ضمن تبریک این پیروزی ارزشمند به  ملت شریف ایران، افزود این دستاورد ارزشمند حاصل مقاومت و صبوری ملت بزرک ایران است. که در سایه رهنمودهای حکیمانه رهبر فرزانه و تدبیر دولت به فرجام رسید. فرماندار ادامه داد تیم مذاکره کننده با اقتدار در مقابل زیاده خواهی ها ایستادگی کرد و سرانجام این ایستادگی به برداشته شدن تحریم های ظالمانه ختم شد. 

جشن  اقتدار ملی، عزت اسلامی، ایران آباد بصورت نمادین در دبیرستان دخترانه شهرستان هامون با حضور مسئولین شهرستان برگزار شد.

 برجام به فرجام رسید  

برجام به فرجام رسید

 

۲۸ دی ۱۳۹۴ ۱۵:۲۴