اخبار

جلسه انجمن میراث فرهنگی،صنایع دستی و امور گردشگری

جلسه انجمن میراث فرهنگی،صنایع دستی و امور گردشگری
ظهر امروز جلسه انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری شهرستان هامون به ریاست فرماندار در محل فرمانداری هامون تشکیل گردید.

 

فرماندار در این جلسه اظهار داشت، شهرستان هامون بدلیل تعدد آثار باستانی بعنوان قطب گردشگري حوزه سیستان مطرح است، و باید در جهت معرفی و حفاظت از آثار باستانی تلاش مضاعفی صورت گیرد. وی یکی از اهداف این انجمن را معرفی پتانسیل های گردشگری شهرستان معرفی کرد و افزود توسعه صنعت گردشگری بعنوان یکی از عوامل مهم رشد و توسعه شهرستان باید در اولویت قرار گیرد. 

۲۷ آبان ۱۳۹۴ ۱۱:۱۰