چارت تشکیلاتی فرمانداری هامون

فرماندار : محمد حاجی حسینی

معاون سیاسی ، امنیتی و انتظامی : علی راستگو

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی : قاسم غلامیان

بخشدار مرکزی : سجاد کیخا

بخشدار تیمور آباد : غلامرضا میر بلوچ