• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۲۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۴۵۵ ]
۰۷ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۴
[ تعداد بازدید : ۶۷۹ ]
۰۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۹
[ تعداد بازدید : ۷۵۹ ]
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۱
[ تعداد بازدید : ۶۵۹ ]
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ صفحه ۹ از ۱۳ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳