• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۱۶ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۰
[ تعداد بازدید : ۵۴۵ ]
۱۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۳
[ تعداد بازدید : ۴۵۲ ]
۰۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴
[ تعداد بازدید : ۷۱۴ ]
۳۰ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۷
[ تعداد بازدید : ۳۱۵ ]
۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۳ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲