• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۱
[ تعداد بازدید : ۳۳۹ ]
۰۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۳۹
[ تعداد بازدید : ۴۷۳ ]
۰۲ مهر ۱۳۹۴ - ۸:۵۵
[ تعداد بازدید : ۷۱۹ ]
۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۸
[ تعداد بازدید : ۵۲۶ ]
۰۱ مهر ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۳
[ تعداد بازدید : ۲۹۱ ]
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۳
[ تعداد بازدید : ۴۸۶ ]
۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۳ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱