• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۷
[ تعداد بازدید : ۳۲۲ ]
۱۳ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۵
[ تعداد بازدید : ۴۵۷ ]
۱۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۵۶
[ تعداد بازدید : ۳۲۳ ]
۱۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۶
[ تعداد بازدید : ۲۲۲ ]
۰۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۶
[ تعداد بازدید : ۲۵۲ ]
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۳ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰