• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۲۷ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۰
[ تعداد بازدید : ۲۶۸ ]
۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۹:۵۵
[ تعداد بازدید : ۴۱۰ ]
۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰
[ تعداد بازدید : ۵۰۸ ]
۲۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۰
[ تعداد بازدید : ۳۶۶ ]
۱ ۲ صفحه ۳ از ۱۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
شعار سال