• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۱۰ آذر ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۱
[ تعداد بازدید : ۵۳۶ ]
۰۹ آذر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۴
[ تعداد بازدید : ۷۱۳ ]
۰۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷
[ تعداد بازدید : ۳۸۶ ]
۰۵ آذر ۱۳۹۴ - ۹:۴۷
[ تعداد بازدید : ۴۵۳ ]
۰۲ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۲
[ تعداد بازدید : ۴۳۸ ]
۱ صفحه ۲ از ۱۳ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰