• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۷
[ تعداد بازدید : ۸۲۱ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۸
[ تعداد بازدید : ۶۰۱ ]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۳
[ تعداد بازدید : ۷۸۴ ]
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۰
[ تعداد بازدید : ۶۲۴ ]
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۶
[ تعداد بازدید : ۹۱۲ ]
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲
[ تعداد بازدید : ۶۵۲ ]
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۳ ۱۱ ۱۲ ۱۳
شعار سال