• کوه «خواجه» با ارتفاع تقریبی ۶۰۹ متر از سطح دریا در دشت سیستان است که جزیره کوچکی را در میان دریاچه هامون شکل می دهد . این کوه بزرگ ترین معماری خشتی بر جای مانده از دوره پارت ها و دارای آثار باستانی مربوط به دوره های اشکانی ، ساسانی اسلامی است
  • شهر سوخته هفدهمین اثر تاریخی ایران در فهرست یونسکو با قدمت ۵۰۰۰ ساله بعنوان نماد علم، صنعت و فرهنگ این مرز و بوم و یکی از پیشرفته ترین شهرهای باستانی دنیا محسوب می شود
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۷
[ تعداد بازدید : ۸۶۵ ]
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۸
[ تعداد بازدید : ۶۵۷ ]
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۳
[ تعداد بازدید : ۸۲۴ ]
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۳:۴۰
[ تعداد بازدید : ۶۵۸ ]
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۶
[ تعداد بازدید : ۹۵۹ ]
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۲
[ تعداد بازدید : ۶۸۸ ]
۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۳ ۱۱ ۱۲ ۱۳